ETIM houdt zich uitsluitend bezig met het ontwikkelen en beheren van een classificatiemodel voor technische producten. Dat wil zeggen ‘een lege structuur’, welke de basis is waarop leveranciers hun producten kunnen classificeren en als ‘gevuld artikelbestand’ kunnen communiceren naar hun afnemers. ETIM beschrijft dus generiek een spaarlamp, niet de spaarlamp van merk X en type Y.

Leveranciers kunnen er vervolgens voor kiezen om hun geclassificeerde artikelbestand 1 op 1 (bilateraal) te communiceren naar al hun afnemers afzonderlijk. Afhankelijk van het aantal afnemers kan de distributie van het artikelbestand een behoorlijke en terugkerende klus zijn voor de leverancier. Ook de afnemers zijn meestal niet gelukkig om van alle leveranciers afzonderlijk artikelbestanden te moeten inlezen en steeds weer te moeten controleren of ze nog over actuele gegevens beschikken.

Een alternatief is dan om alle geclassificeerde artikelen in te voeren in een centraal artikelbestand, opgezet volgens de structuur van de ETIM classificatie. Deze artikelbestanden kunnen bedrijven in de sector online raadplegen en gebruiken of offline in hun automatisering invoeren. Voor de leverancier een prima optie om de distributie van zijn artikelbestand naar de afnemers snel, efficiënt en foutloos te realiseren. Voor de afnemer heel gemakkelijk, hij geeft aan van welke leveranciers hij de gegevens wil ontvangen, hoe vaak en in welk formaat. Vervolgens kan hij alle gegevens van alle geselecteerde leveranciers in één keer verwerken. Vaak is het al mogelijk met een ‘live update’ iedere dag automatisch gegevens te laten actualiseren.

Vanuit de installatiebranche onderhoudt, beheert en distribueert 2BA een uniform centraal artikelbestand voor de installatiesector. 2BA staat voor Bestands Beheer Artikelen. Zij levert product- en handelsgegevens van producten en groothandel aan groothandel en installateurs. Dit gebeurt zowel via vooraf ingestelde filters waar wekelijks mutatiebestanden uitkomen als via webservices waarbij enkelvoudige product- en handelsgegevens worden overgehaald. 2BA werkt daarom nauw samen met vrijwel alle softwarehuizen uit de branche. Deze onafhankelijke onderneming zonder winstoogmerk is speciaal voor dit doel opgericht door diverse partijen in de installatiesector. (Zie voor meer info www.2ba.nl).