Op deze pagina willen wij u graag informeren over lopende projecten bij Ketenstandaard op het gebied van de ETIM classificatie.

ETIM RT (ETIM voor reken- en tekentoepassingen)

In 2014 is een belangrijk project gestart waarbij ETIM nauw betrokken is. Dit is het door UNETO-VNI geïnitieerde en geleide RT project ofwel de ETIM uitbreiding met parameters voor rekenen en tekenen. Daarmee wordt het mogelijk om op een uniforme manier 3D productinformatie tussen partijen en tussen verschillende softwareplatforms uit te wisselen. De extra RT parameters worden als ‘schil’ om het bestaande ETIM kernmodel gebouwd. Het kernmodel blijft hierdoor voor internationale ‘handelstoepassing’ ongewijzigd.

ETIM in CB-NL (Conceptenbibliotheek Nederland)
Bouwpartijen in de sector spreken nu nog een verschillende taal. Dit belemmert ketenintegratie en de verdere implementatie van BIM. Daarom wordt op initiatief van de Bouw Informatie Raad (BIR) de Nederlandse conceptenbibliotheek voor de gebouwde omgeving’, ofwel CB-NL, ontwikkeld. ETIM is als zogenaamde ‘bronhouder’ betrokken bij deze ontwikkeling.

Het uitgangspunt van CB-NL is gebruik maken van wat er al is. Zoals de ETIM classificatie, maar ook andere kennisverzamelingen bij kennisinstanties als bijvoorbeeld NEN, STABU en CROW. Al deze informatie wordt via de CB-NL aan elkaar gekoppeld, zodat er uniformiteit ontstaat in de beschrijvingen. De CB-NL wordt dus geen nieuwe bibliotheek erbij, maar ertussen, als verbindend element tussen de bestaande bronnen. De complete ETIM classificatie is inmiddels overgezet naar de CB-NL omgeving en staat daarmee klaar voor koppeling met concepten uit andere bronnen.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de eigen website van CB-NL http://public.cbnl.org.