ETIM International publiceert aangepaste BMEcat richtlijn 3.1

  • Posted on:  dinsdag, 17 november 2015 16:09
  • Written by 
ETIM International heeft heden een aangepaste versie gepubliceerd van de recent gepubliceerde internationale richtlijn, welke voorschrijft hoe ETIM geclassificeerde productgegevens in het BMEcat 2005 uitwisselformaat gecommuniceerd dienen te worden. Een nieuwe versie was noodzakelijk omdat in de eerder gepubliceerde versie enkele fouten zijn geconstateerd die verbeterd moesten worden. Naast de aanpassing van enkele fouten zijn ook enkele zaken toegevoegd, zoals het door Nederland gevraagde belangrijke veld “Brand name”. Een overzicht van de wijzingen ten opzichte van de eerdere versie 3.0 is opgenomen als hoofdstuk 10 van het PDF document. De nieuwe versie 3.1 is te downloaden op de website van ETIM International. De documentatie omvat een formaatbeschrijving met bijbehorend XSD schema, verder een spreadsheet welke definieert welke velden in welk land als verplicht of optioneel gezien worden.
Read 2767 times Last modified on donderdag, 21 januari 2016 11:46