Stichting ETIM Nederland was opgericht voor en door de installatiesector en vertegenwoordigt de hele bedrijfskolom. Inmiddels wordt ETIM ook toegepast in de maritieme sector. Met de fusie tot Ketenstandaard Bouw en Installatie is de verbreding naar de bouwsector een feit.

De volgende organisaties participeerden voorheen in de stichting ETIM Nederland en zijn nu mede participant in de stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie:

               

  • UNETO-VNI vertegenwoordigt branche breed de installatiebedrijven en de technische detailhandel in Nederland.
  • FEDET (ECEG) vertegenwoordigt de elektrotechnische groothandel in Nederland.
  • TGF vertegenwoordigt de sanitair en cv-groothandel in Nederland.
  • Bouwend Nederland is de ondernemersorganisatie voor de bouw en infra.
  • HIBIN vertegenwoordigt de bouwmaterialenhandel m.b.t. materiaal-logistiek, kennisoverdracht en informatie-uitwisseling.
  • Fabrikanten, importeurs en agenten van technische producten zijn als individueel bedrijf deelnemer, zie de volgende pagina voor een actueel overzicht van de deelnemende bedrijven.