Deelnemer worden bij Ketenstandaard Bouw en Installatie betekent allereerst dat u zich als bedrijf actief inzet voor ETIM als classificatie standaard en gelijktijdig voordeel voor uw eigen bedrijf kunt behalen. Met uw stem en commitment zorgt u mede er voor dat ETIM de standaard blijft, in Nederland en wereldwijd. Daarmee blijft uw investering, in de standaard en in uw eigen geclassificeerde productgegevens, op lange termijn rendabel. Het is belangrijk dat ETIM een open standaard is, het gaat immers niet om het hebben van een standaard, maar om een zo breed mogelijke toepassing daarvan. Alleen dan kunnen we gezamenlijk optimaal profiteren van faalkostenreductie en aanzienlijke besparingen in de keten van fabrikant tot installateur. Uw financiële bijdrage is wezenlijk voor de doorontwikkeling en promotie van de ETIM classificatie.

Maar deelname in ETIM heeft meer waarde dan ons doel ideëel ondersteunen: Alleen als deelnemer heeft u doorslaggevende invloed op de ontwikkeling, het onderhoud en beheer van de ETIM classificatie. ETIM is een open standaard, maar wijzigingsverzoeken indienen en deelnemen aan werkgroepen is alleen mogelijk voor onze deelnemers. Verder is de classificatiestructuur kosteloos beschikbaar, echter elke vorm van ondersteuning dan wel advisering met betrekking tot de inhoud of de toepassing van de classificatiestructuur zal voorbehouden zijn aan deelnemers van de stichting. Ook aanvullende producten als verschilbestanden tussen versies en ook de ETIM Deelnemersportal zijn uitsluitend voor deelnemers beschikbaar. Tenslotte zullen wij ook het bedrijfslogo van de deelnemers op onze website plaatsen.

SALES is de standaard voor de uitwisseling van elektronische datacommunicatie. ETIM is de standaard voor classificatie van producten. Sinds 1 juli 2015 worden beide standaards beheerd door Ketenstandaard. De standaard voor de uitwisseling van artikelgegevens (pricat) en productgegevens (prodat) zijn onderdeel van SALES en nu ook beschikbaar voor bedrijven, die deelnemer zijn van ETIM. Voor het gebruik van de SALES-standaard in het offerte, order-to-pay en/of onderhoudsproces blijft de SALES-licentie ook een voorwaarde voor ETIM-deelnemers.

De GLN is verplicht in de SALES-berichten voor de identificatie van de verzender en ontvanger en wordt verstrekt door Ketenstandaard. Nu voor de uitwisseling van ETIM-classificatie in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van de SALES-standaard voor artikelgegevens (pricat) en productgegevens (prodat) is besloten de GLN ook gratis te verstrekken aan ETIM leden, die nog geen licentie voor SALES hebben.

Voor individuele deelname in Ketenstandaard door fabrikanten, agenten en importeurs van technische producten geldt de onderstaande, naar bedrijfsgrootte gestaffelde, tariefstelling voor de jaarlijkse bijdrage. Tevens is het mogelijk gebruik te maken van de combinatieregeling voor gelijktijdige deelname in ETIM en 2BA, u profiteert dan van een aanzienlijke korting op de afzonderlijke bijdrages. Buitengewone leden van de HIBIN kunnen tot en met 2016 gratis deelnemer worden. Voor softwaredeelnemers geldt een apart tarief, omdat zij statutair geen stemrecht in de stichting hebben.

Jaarlijkse bijdrage:

Ex BTW in 2016 < 30 werknemers 30-50 werknemers > 50 werknemers
Alleen ETIM € 1.770 € 2.255 € 2.980
Combi ETIM-2BA € 2.565 € 3.145 € 4.010
Softwaredeelnemer € 1.430

Een aanmeldformulier is te vinden onder downloads.