Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor de uniforme artikelclassificatie en de communicatiestandaards, werkt Ketenstandaard Bouw en Installatie met veel partijen samen. Allereerst met de bedrijven die zijn aangesloten bij de participerende branches; de oprichters van de stichting. Daarnaast zijn ook andere partijen van belang; vooral partijen die nationaal of internationaal aanverwante standaarden beheren die zich ook richten op de installatiesector en waarmee afstemming noodzakelijk is.

Vanuit de installatiebranche onderhoudt, beheert en distribueert 2BA een uniform centraal artikelbestand voor de installatiesector. 2BA staat voor Bestands Beheer Artikelen. Zij levert product- en handelsgegevens van producten en groothandel aan groothandel en installateurs. Dit gebeurt zowel via vooraf ingestelde filters waar wekelijks mutatiebestanden uitkomen als via webservices waarbij enkelvoudige product- en handelsgegevens worden overgehaald. 2BA werkt daarom nauw samen met vrijwel alle softwarehuizen uit de branche. Deze onafhankelijke onderneming zonder winstoogmerk is speciaal voor dit doel opgericht door diverse partijen in de installatiesector.

Softwarebedrijven

Om ETIM goed en snel in te voeren wordt samengewerkt met de softwarebedrijven die producten en diensten aanbieden in de Nederlandse installatiesector. Deze bedrijven worden in een vroeg stadium geïnformeerd over de ontwikkeling en de vaststelling van de artikelclassificatie en de uniforme communicatie. Op die manier kunnen zij hun softwarepakketten zodanig aanpassen dat deze bij de bedrijven in de sector optimaal functioneren. De softwarebedrijven zijn ook direct betrokken bij de overstap naar de XML communicatietechnologie.